Formy płatności


Podstawowe formy płatności to pobranie oraz przelew.

Placówki publiczne:

  • Przelew 14 dni
  • Pobranie na życzenie Klienta

Pozostali Klienci:

  • Pobranie
  • Przelew 0 dni