Polityka prywatności


Realizując potrzeby i oczekiwania naszych klientów oraz osób odwiedzających nasze serwisy, strony i sklepy internetowe podjęliśmy starania mające na celu ustanowienie Polityki Prywatności w trosce o ochronę danych, które napływają do naszej firmy.
Polityka Prywatności to zbiór zasad i procedur obowiązujących przy zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji w firmie Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. Rejestracja w niektórych serwisach internetowych wymaga podania danych, aby uzyskać pełny dostęp do niektórych funkcji i informacji.
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do modyfikacji swojej polityki prywatności.

Jakie dane są zbierane?
W czasie korzystania z serwisów należących do Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. możemy poprosić o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane te to w większości przypadków imię i nazwisko (lub nazwa firmy) oraz adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień oraz formularzy rejestracji uczestników konferencji i szkoleń prosimy o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu.
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. gromadzi następujące dane:

  • osób rejestrujących się w serwisach www, którymi zarządza Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.
  • dane osób rejestrujących się elektronicznie lub tradycyjnie na konferencje i szkolenia
  • osób ubiegających się o pracę w Spółce, również drogą elektroniczną
  • dane klientów składających zamówienia w sklepach internetowych lub wysyłających zamówienia w sposób tradycyjny


Dane te pozyskiwane są z : dokumentów (CV, list motywacyjny, itp.) przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy zgłoszeń elektronicznych i tradycyjnych, formularzy rejestrowych w serwisach WWW.
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. nie udostępnia danych osobowych osób ubiegających się o pracę innym podmiotom, z wyłączeniem uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Do czego są wykorzystywane zebrane informacje?
Dane są zbierane do różnorodnych celów:

  • do prowadzenia swoich witryn oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, sprzedaży
  • do obsługi próśb o pomoc techniczną oraz korespondencji administracyjnej (wyrejestrowanie, zmiana hasła itp.)
  • w badaniu opinii na temat programów, usług i artykułów oferowanych przez Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.
  • do wysyłania biuletynów informacyjnych (newsletter) i informacji marketingowych dotyczących produktów, usług oraz ofert
  • do rejestrowania uczestników konferencji i szkoleń


W jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych użytkownika?
Osoba odwiedzająca serwis www może zawsze ograniczyć ilość i rodzaj danych osobowych poprzez niepodawanie danych osobowych w formularzach i innych polach do wprowadzania danych znajdujących się w serwisach www firmy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. Niektóre usługi sieciowe mogą być jednak świadczone wyłącznie po podaniu przez osobę odwiedzającą serwis www danych osobowych np. rejestracja na konferencję.
Firma Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. umożliwia aktualizowanie i poprawianie swoich danych osobowych. Każda osoba może także zażądać usunięcia, poprawienia lub zmiany swoich danych osobowych.

Pliki tekstowe - cookies
W niektórych witrynach internetowych firmy można napotkać pliki cookies (małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online). Pliki cookies wykorzystywane są do rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, tworzenia spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania itp. Obsługę tego rodzaju plików można wyłączyć samodzielnie w przeglądarce internetowej, jednak część z funkcji serwisu może być niedostępna.
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Ochrona dzieci
Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasze strony internetowe bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Przy zakładaniu kont internetowych prosimy o oświadczenie o pełnoletniości osobę wypełniającą formularz.

W jaki sposób są zabezpieczane dane?
Do danych osobowych ma dostęp:
– ograniczona liczba pracowników firmy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.
– niektóre firmy, z którymi firma Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. może realizować wspólne projekty.
Firma Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. zabezpiecza wszystkie serwisy www firmy, na których zbierane są dane osobowe. Doradzamy jednak zachowanie najwyższej ostrożności przy przesyłaniu swoich danych osobowych za pośrednictwem Internetu (firma nie gwarantuje poufności danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Internetu). Przed podaniem swoich danych osobowych powinno zapoznać się z zasadami polityki prywatności.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. będzie przechowywać dane osobowe osób tak długo, jak będzie to potrzebne do realizowania celów, w których dane te zostały pozyskane.
W razie pytań dotyczących zakresu, wykorzystania, zmian lub usuwania danych osobowych przekazanych firmie Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. prosimy o kontakt:
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

biuro@mojebambino.pl