Senior+ 2019


Od 26 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zapisano 80 mln złotych.

Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-edycja-programu-senior-rusza-nabor-ofert 

 Senior + 2019

 

 

 

Poznaj wyniki Senior+ 2018: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9733,wyniki-senior-2018.html