Senior+ 2019


Wyniki otwartego konkursu ofert w programie Senior + 2019  

    

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów.

Na realizację Programu „Senior+” w 2019 roku rozdysponowano łączną kwotę: 62 576 399,90 zł

 

Poznaj wyniki Senior+ 2019:  https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-edycja-2019

     

 Senior + 2019

 

 

 

Zachęcamy do skorzystania z gotowych rozwiązań w naszym sklepie: